Gelderland

Beschikbare fondsen

1. Energietransitie, businesscase

 • Doel: Opstellen businesscases voor nieuw te ontwikkelen installaties en energie-infrastructuur voor energiebesparing  en hernieuwbare energie.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

2. Energietransitie, haalbaarheidsonderzoek

 • Doel: Uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar energiebesparing.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. Energietransitie, Lokale hernieuwbare energieprojecten

 • Doel: Initiatieven op het gebied van lokale energieprojecten.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

4. Energietransitie, Rijden op biogas: bedrijfsmatig & particulier

 • Doel: Aanmoedigen rijden op biogas bij particulieren.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

5. Decentrale energie Gelderse maten

 • Doel: Ondersteunen van pilots gericht op energiebesparing of op de opwek van hernieuwbare energie
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, CCUS.
 • Meer informatie - gesloten

6. Glastuinbouw, integrale masterplannen

 • Doel: Ondernemers- en vestigingsklimaat voor de tuinbouw versterken, de sector ondersteunen bij verduurzaming en innovatie en de ruimtelijke structuur van de tuinbouw verbeteren.
 • Programmalijnen: Groen gas, CCUS.
 • Meer informatie

7. Groene kringlopen

 • Doel: Stimuleren van innovaties op het gebied van mestverwerking, de productie van biogas en het terughalen van mineralen uit mest.
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

8. Greentechalliances: Gelderse energievouchers

 • Doel: Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar de implementatie van energiebesparende maatregelen of energiebesparende maatregelen of hernieuwbare energie binnen de eigen organisatie. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie (pdf)

9. Innovatie en investeringsfonds Gelderland (Oost-NV)

 • Doel: Ontwikkelen, begeleiden en financieren van innovatieprojecten.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

10. Participatiefonds PPM Oost (Oost-NV)

 • Doel: Stimuleren van innovatieve en ambitieuze MKB bedrijven door het verstrekken van risicokapitaal. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

11. MKB krediet Gelderland

 • Doel: Ondersteunen MKB-ondernemers met een bedrijf dat in de kern gezond is, maar door de economische crisis moeilijk aan financiele middelen kan komen. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

12. GO- Oost Nederland

 • Doel: Vergroten van het aandeel innovaties in Oost-Nederland. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

13. Innovatie- en energiefonds Gelderland (IEG)

 • Doel: Innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

14. Gelderland voor innovaties

 • Doel: Ondersteunen bedrijven om een product op de markt te krijgen.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

15. Innovatiefonds Twente

 • Doel: Innovatieve en veelbelovende Twentse business cases in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie