Friesland

Beschikbare fondsen

1. Samenwerkingsverband Noord-Nederland OP EFRO 2014-2020

 • Doel: Vergroten van het aandeel innovaties in Noord-Nederland, specifiek gericht op de reductie van uitstoot van broeikasgassen. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

2. NOM finance

 • Doel: Bedrijven laten groeien door financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. Innovatiefonds Noord-Nederland

 • Doel: Bevorderen van innovatie voor MKB ondernemingen door het verstrekken van risicodragende financiering.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

4. Fryslân Fernijt IV

 • Doel: Impuls aan innovatie in de regio om de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven te vergroten.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie - gesloten

5. Waddenfonds

 • Doel: Duurzame en kwalitatieve impuls aan ecologie en economie van het Waddengebied.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof.
 • Meer informatie

6. Innovatie duurzame energiebesparing, hergebruik en energieproductie

 • Doel: Stimuleren van projecten gericht op hergebruik van grondstoffen en energie. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie (pdf)

7. Faciliteit circulaire economie

 • Doel: Stimuleren van een circulaire en biobased economy. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie (pdf)

8. Demo-/proefopstelling Watertechnologie

 • Doel: Ontwikkeling van watertechnologische demo- en proefopstellingen.
 • Programmalijnen: Waterstof.
 • Meer informatie

9. Ondernemersimpuls Fryslan

 • Doel: Financiële ruimte te bieden aan bedrijven in Fryslân.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie