Flevoland

Beschikbare fondsen

1. Innovatievouchers (MKB)

 • Doel: MKB bedrijven versneld innovatie, onderzoek en testen laten uitvoeren door Open innovatiecentra. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

2. Flevolandse ondernemers ondersteuning (FLOO)

 • Doel: Inkopen deskundigheid van onafhankelijke adviseurs tegen gereduceerd tarief gericht op werkgelegenheid of een hogere omzet.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. MKB & Technofonds Flevoland

 • Doel: Investeren in innovatieve technostarters en bedrijven die zich bezighouden met innovatieve processen, producten of technieken.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

4. Fonds Regionaal Economische Ontwikkeling (REOF)

 • Doel: Financiering van veelbelovende en op termijn levensvatbare projecten in Flevoland die in de beginfase niet door de markt (kunnen) worden opgepakt.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

5. Duurzame energie en ontwikkelingsmaatschappij DE-ON

 • Doel: Versnellen van de energietransitie in de Provincie Flevoland.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

6. Kansen voor West

 • Doel: Vinden van rendabele oplossingen in proeftuinen met behulp van nieuwe kennis voor maatschappelijke vraagstukken.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie