Drenthe

Beschikbare fondsen

1. Samenwerkingsverband Noord-Nederland OP EFRO 2014-2020

 • Doel: Vergroten van het aandeel innovaties in Noord-Nederland, specifiek gericht op de reductie van uitstoot van broeikasgassen. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

2. NOM finance

 • Doel: Bedrijven laten groeien door financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

3. Innovatie fonds Noord-Nederland

 • Doel: Bevorderen van innovatie voor MKB ondernemingen door het verstrekken van risicodragende financiering. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie

4. Subsidieregeling rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen

 • Doel: Stimuleren van de overstap van minerale brandstoffen naar duurzame brandstoffen. 
 • Programmalijnen: Groen gas.
 • Meer informatie

5. Energie Lening Drenthe

 • Doel: Ondersteuning van initiatiefnemers van duurzame energieprojecten in Drenthe.
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof.
 • Meer informatie

6. Innovatievouchers (MKB)

 • Doel: MKB bedrijven versneld innovatie, onderzoek en testen laten uitvoeren door Open innovatiecentra. 
 • Programmalijnen: Groen gas, Small Scale LNG, Power2gas, Waterstof, CCUS.
 • Meer informatie