Innovatiemakelaars

Het TKI Gas biedt MKB-ondernemers de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie voor de inzet van zogenaamde innovatiemakelaars. 

Een 'innovatiemakelaar' kan u als MKB-ondernemer ondersteunen bij:

- het marktrijp maken van een innovatie (product, proces, dienst),
- het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel,
- het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie,
- het organiseren en verkrijgen van technologische bijstand,
- het vinden van de juiste samenwerkingspartners,
- het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Heeft u als startende of als MKB-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'? Bij het TKI Gas kunt u vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. Voldoet u aan bepaalde randvoorwaarden, dan kan tot 50% van de kosten voor de ondersteuning van een 'innovatiemakelaar' worden gefinancierd. De andere 50% dient u als ondernemer zelf te betalen. Het TKI Gas verstrekt maximaal € 5.000 aan subsidie.

Waarom kunt u hulp krijgen?

Startende en MKB ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Deze koplopers wil het TKI Gas ondersteunen.

Voor wie?

  • Bedrijven die actief zijn of willen worden op de thema’s (programmalijnen) van het TKI Gas en die met een nieuwe technologische of business innovatie hun activiteiten willen uitbreiden en/of tot ontwikkeling willen brengen.
  • Nichebedrijven/specialisten die actief zijn op de thema’s van het TKI Gas en die op zoek zijn naar partnerships/consortia.

U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

  • U een startende of MKB ondernemer bent.
  • U minimaal 50% van de inhuurvergoeding van een innovatiemakelaar zelf wilt financieren.
  • Uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan de thema’s van het TKI Gas, specifiek de volgende programmalijnen: Groen Gas Vergisting, Groen Gas Vergassing en Small Scale LNG.
  • U maximaal € 5.000 aan bijdrage van het TKI Gas vraagt.

Voorts is het van belang dat, als u reeds subsidie t.b.v. innovatiemakelaars heeft ontvangen, de totale ontvangen bijdrage niet meer bedraagt dan € 10.000 over een periode van 3 jaar.

Met wie?

Het TKI Gas heeft voor u een lijst met innovatiemakelaars samengesteld. U mag echter ook met een goede onderbouwing een andere innovatiemakelaar kiezen. Hieronder vindt u de voorlopige lijst namen die gekozen kunnen worden. Meer informatie over de makelaars vindt u in dit overzicht

‚ÄčIndien u als innovatiemakelaar wilt optreden en op deze lijst wilt worden vermeld , dan kunt u contact met ons opnemen (office@tki-gas.nl). Deze lijst wordt continu bijgewerkt.

Interesse?

Het aanvragen van de financiële bijdrage bij het TKI Gas kan vanaf heden tot het beschikbare budget voor deze ondersteuning benut is. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, neem dan contact met ons op (office@tki-gas.nl).

Downloads: