Doelen

In de zoektocht naar vernieuwingen op het gebied van aardgaswinning heeft Energie Beheer Nederland (EBN) een ambitie geformuleerd: In 2030 dient 30 miljard kubieke meter aardgas uit kleine velden te worden gehaald. De Nederlandse overheid heeft deze ambitie intussen in haar strategieën overgenomen, zo ook Upstream Gas. Upstream Gas probeert daarbuiten ook te kijken naar het efficiënter bewerken van al bestaande aardgasvelden, en overige manieren om de gaspositie van Nederland te waarborgen.

Hiertoe heeft Upstream Gas zich onderverdeeld in drie programmalijnen:

1. Mature Fields

2. New Fields

3. Tough Gas & Stranded Fields