Upstream Gas

Sinds de ontdekking van het Groningse gasveld in 1959 maakt aardgas een aanzienlijk deel uit van de Nederlandse export, en is het een belangrijke bron van inkomsten. Voordat dit veld het einde van zijn levensduur bereikt, dient er binnen Nederland een alternatieve manier van gaswinning te komen. Er moet actie ondernomen worden om te voorkomen dat Nederland na 2020 louter nog gas importeert. Upstream Gas draagt bij in de zoektocht naar broodnodige innovaties in gaswinning.

De hoofdlijn Upstream Gas laat zich in drie subthema's verdelen: 
- New Fields
- Mature Fields
- Tough Gas and Stranded Fields

Binnen New Fields richt men zich met name op het ontwikkelen van technologiën om nieuwe velden op te sporen en tot ontwikkeling te brengen. Ook worden op basis van nieuwe (seismische) informatie de kansen geanalyseerd op het ontwikkelen van nieuwe velden in regio’s die in het verleden beperkt zijn ontwikkeld (northern offshore, shallow gas etc).

Onder Mature Fields verstaat men gasvelden die al in gebruik zijn. Onderzocht wordt hoe deze velden optimaal kunnen worden benut. Er wordt gekeken naar hoe men de productie kan maximaliseren, en hoe de bestaande velden zo lang mogelijk operationeel kunnen worden gehouden.

Het doel van subthema Tough Gas and Stranded Fields is moeilijk winbaar gas produceerbaar te maken. Er wordt onderzoek gedaan voor technologieën die leiden tot kostenreductie om stranded fields tot ontwikkeling te brengen. Daarnaast is aandacht voor het identificeren van “sweet spots” voor de ontwikkeling van tough gas velden (“unconventional” en “tight” gas). Bovendien zoekt men naar efficiente productietechnieken, die minder risico’s met zich meebrengen voor het milieu.