Systeemintegratie

Op verzoek van Topsector Energie is de hoofdlijn Systeemfunctie van Gas verbreed tot een TKI Energie-breed Programma "Systeemintegratie". Het voorstel is inmiddels aan het Topteam aangeboden, namens de 7 TKI’s van het topgebied Energie. Energievoorziening wordt complexer. Dankzij ontwikkelingen in het energiesysteem, zoals onder andere snelle verduurzaming en de veranderende rol van de consument, is het huidige systeem niet meer toereikend. Het voorstel omvat de vraag hoe de 7 TKI's, zowel individueel als gezamenlijk, de ontwikkelingen en aanpassingen die in de energievoorziening gewenst en nodig zijn, kunnen accommoderen.

Het volledige voorstel kunt u hier lezen.

Uitslag Tender Systeemintegratie 2014

De resultaten van de subsidieregeling Systeemintegratie 2014 zijn 30 januari bekend geworden. Het programma Systeemintegratie kende in 2014 twee programmalijnen:

1.       Hybride energie-infrastructuren en energieopslag (5 projecten gehonoreerd)
2.       Keteninteracties (4 projecten gehonoreerd)

Via deze link kunt u alle projecten inzien. (pdf)

In 2015 wordt ook weer een gezamenlijk Topsector Energie-breed subsidieprogramma Systeemintegratie gestart. Naar verwachting opent deze regeling per 1 juli 2015 met als sluitingsdatum oktober 2015. Deze gegevens zijn onder voorbehoud. Als er meer bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.