Doelen

De doelstelling voor 2015 is dat minimaal 2 miljard kuub gas als LNG die vanuit Gate door geleverd kan worden als brandstof, wordt ingezet als brandstof in de short‐sea vrachtvaart, veerdiensten, binnenvaart, wegtransport en off grid applicaties. Voor 2020 moet het gaan om het doorleveren van 4 miljard kuub LNG als brandstof. Door het realiseren van deze doelstelling zou in 2020 ten minste 16% van de Nederlandse dieselconsumptie vervangen worden door LNG.

Om de ambitie specifiek en meetbaar te maken is in mei 2012 gekozen voor de 50-50-500 Launching customer coalition doelstelling (op basis van het LNG TR&D Visie-en Beleidsdokument 2013 – 2015) uit de Green Deal LNG Rijn en Wadden: in 2015, LNG als brandstof gebruiken in Nederland:
• 50 binnenvaartschepen
• 50 kustvaartschepen
• 500 trucks

Het gaat hierbij om verschillende type schepen zoals binnenvaartschepen, vissersschepen, passagiersvaart, cruiseschepen, etc. De inschatting is dat ruim 400.000 m3 LNG beschikbaar moet zijn om deze vloot van LNG te voorzien.