Small Scale LNG

Binnen Europa wordt er in landen als Noorwegen, Spanje en Engeland al langer gewerkt aan de inzet van LNG (liquid natural gas) als brandstof. Van de ervaringen in deze landen kan veel geleerd worden, daarom wordt ook toegewerkt naar actieve samenwerking. In het achterland van Nederland is de rechtstreekse inzet van LNG echter relatief onbekend. Door het actief inzetten op de benutting van LNG als transportbrandstof in Nederland creëert Nederland een kennisvoorsprong op dit gebied in Noord West Europa. Nederlandse bedrijven kunnen hun producten, kennis en diensten als het gaat om de LNG-benutting en de LNG-infrastructuur in gaan zetten ter ondersteuning van andere landen die over willen stappen op LNG als transportbrandstof.

LNG is makkelijk te transporteren en resulteert in minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen dan het gebruik van fossiele brandstoffen. De transportsector, met name vrachtwagen- en scheepvaartbedrijven, wordt geconfronteerd met een moeilijk haalbare uitstoot-eisen van de EU. LNG gebruikt als brandstof kan in deze gevallen voordelig zijn, aangezien het de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Daarnaast resulteert LNG in een stillere motor.

 

Resultaten

Van de volgende projecten is inmiddels resultaat bekend: