23 juni 2014 12:30

Voorlichtingsbijeenkomst Systeemintegratie

Eind 2013 heeft het Topteam van de Topsector Energie aan de TKI’s Energie gevraagd om een overkoepelend subsidieprogramma te schrijven dat de nieuwe uitdagingen op het thema systeemintegratie adresseert. Dat programma is nu gereed. Voor meer informatie over de hoofdlijn en tender Systeemintegratie organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op 23 juni in het Beatrix Theater in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door voor 17 juni een e-mail te sturen met uw gegevens naar energie-innovatie@rvo.nl.

De snelle toename van duurzame energie, de veranderende rol van consumenten met betrekking tot energie en ontwikkelingen op de internationale energiemarkt  leiden tot een complexer wordende energievoorziening. Het ‘traditionele’ systeem met haar (verouderde) assets, actoren, verdienmodellen, regulering en maatschappelijke rollenverdeling voldoet waarschijnlijk niet meer om deze ontwikkelingen te kunnen faciliteren.

Het thema Systeemintegratie richt zich op het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. Het doel is het stimuleren van systeeminnovaties die leiden tot nieuwe kennis, diensten en producten die nodig zijn om de energievoorziening van de toekomst zodanig in te richten dat deze zoveel mogelijk gebruik maakt van het potentieel voor duurzame energie, betrouwbaar en betaalbaar blijft en de transitie naar een duurzame energievoorziening optimaal faciliteert.

Programma

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

  • 12:30                                    Inloop met lunch
  • 13:00                                    Inhoudelijke toelichting op het thema Systeemintegratie
  • 13.45                                    Toelichting op de subsidieregeling
  • 14.30                                    Ruimte voor vragen, discussie, netwerken, matchmaking
  • 15:30                                    Einde
location: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

Meer agenda-items