17 april 2014 13:00

Voorlichti​ngsbijeenk​omst Programmal​ijn LNG van TKI-Gas

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO; voorheen AgentschapNL) organiseert op de middag van 17 april een voorlichtingsbijeenkomst over de Programmalijn LNG van het TKI-Gas. Het doel van de bijeenkomst is voorlichting te geven over alle LNG gerichte onderzoeksactiviteiten van 2014.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

  • Voorlichting over alle LNG onderzoeksactiviteiten van 2014 (LNG-tender, TNO Veiligheidsprogramma, TKI-Gas, STW etc.);
  • Specifieke voorlichting  over de Topsector Energie TKI-Gas  LNG-tender (waarschijnlijke  sluitingsdatum 17 juni 2014), met aandacht voor de nieuwe speerpunten van de LNG-tender 2014;
  • Aandachtspunten vanuit RVO voor indienen van een voorstel voor de LNG-tender 2014;
  • Kennisuitwisseling over de nieuwe ontwikkelingen rond LNG;
  • Netwerkborrel.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze bijeenkomst, geeft u zich dan vóór 31 maart 2014 op, per e-mail aan energie-innovatie@rvo.nl met vermelding van naam, bedrijfsnaam, uw eigen mailadres en telefoonnummer. U ontvangt dan later de definitieve uitnodiging  met de details van deze middag.

location: Het Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, Utrecht

Meer agenda-items