01 oktober 2015

STEM-congres

Wat belemmert de adoptie en diffusie van energie-innovatie in Nederland? En wat kunnen alfa- en bèta-wetenschappers concreet bijdragen om energiedoelstellingen alsnog te bereiken? Boeiende vragen die de kern vormen van het allereerste STEM-congres! Een evenement waar energie-innovaties, de mens en zijn gedrag centraal staan. 

Het dagvoorzitterschap is in handen van MiER, een duo in improvisatiecabaret, dus dat belooft veel scherpte en (inter)actie. Verbreed uw horizon met leerzame parallelsessies, inspirerende praktijkervaringen en ontmoetingen met deelnemers uit andere vakgebieden. Kortom, donderdag 1 oktober 2015 wordt een bruisende dag vol interessante inzichten.

STEM: Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij

Met de regeling Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij stimuleert en ondersteunt de Topsector Energie sociale-innovatieprojecten. Doel: ideeën en technologieën (op middellange termijn) concreet en uitvoerbaar maken. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met de TKI’s van de Topsector Energie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling STEM uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het congres van 1 oktober vindt plaats in samenwerking met onder andere het NWO/MVI-programma.

bron

location: De Veerensmederij, Amersfoort

Meer agenda-items