08 september 2014

Rondetafelgesprekken Systeemintegratie

Een bijeenkomst om ondernemers, netbeheerders, wetenschappers, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen bijeen brengen, om de mogelijkheden te verkennen om samen een 'projectvoorstel Systeemintegratie' in te dienen. Eind juli volgt de mogelijkheid tot aanmelding. 

Eind 2013 heeft het Topteam van de Topsector Energie aan de TKI's Energie gevraagd om voor het thema Systeemintegratie een overkoepelend subsidieprogramma te schrijven dat de nieuwe uitdagingen op het thema systeemintegratie adresseert. Dit programma is gereed en de bijbehorende subsidieregeling is gepubliceerd.

Het doel van het programma is het stimuleren van systeeminnovaties die leiden tot nieuwe kennis, diensten en producten die nodig zijn om de energievoorziening toekomstbestendig te maken. Deze innovaties moeten ertoe leiden dat de uitdagingen in de snel veranderende energievoorziening adequaat worden opgepakt.

Tijdens de bijeenkomst kan men in individuele en rondetafelgesprekken een onderzoeksvraag, probleemstelling of propositie pitchen en bespreken, met als hoofddoel samenwerkingspartners te vinden. Daarnaast is er gelegenheid om met inhoudelijke adviseurs in gesprek te gaan.

location: Utrecht

Meer agenda-items