20 november 2014

Masterclass Power to Gas

Tijdens deze masterclass op 20 november, zullen zowel de biologische (biomethanisering) als de (elektro)chemische processen (elektrolyse, Sabatier) eigen aan Power-to-Gas voorgesteld worden voor toepassing in de industrie en in de landbouw. Daarnaast wordt u een begeleide rondgang in het wetenschapspark Green Bridge aangeboden met focus op de projecten rond energie-efficiëntie, elektrische smartgrids, productie van hernieuwbare energie en de golf- en getijdenenergie. 

Het fluctuerende productieprofiel van wind- en zonne-energie zorgt voor grote uitdagingen voor het energiesysteem. Met een verhoogd aandeel van deze hernieuwbare energiebronnen binnen het elektriciteitsnet, zal het afstemmen van vraag en aanbod nog complexer worden en uiteindelijk leiden tot een grotere nood aan energieopslag. In het Interreg Vlaanderen-Nederland project “CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”, werd het omzetten van elektriciteit naar gasvormige energiedragers zoals waterstofgas of methaan, beter bekend als Power-to-Gas (P2G), behandeld en verschillende case studies werden uitgewerkt.

Programma en registratie

Tijdens de masterclass komt een aantal sprekers aan het woord. Het programma is als volgt:

  • 13:30 uur  Energieopslag: een inleiding - Peter Clauwaert, POM West-Vlaanderen
  • 14:00 uur  Technisch en economisch overaanbod: een case study - Cis Vansteenberge, Ghent University, laboratory Lemcko, Center of Excellence for energy and power quality
  • 14:30 uur  Industrial applications of Power to Gas - Stijn Mattheij, Avans Hogeschool
  • 15:00 uur  Methanisering voor Power to Gas: een case studie - Jonathan de Mey, Ghent University, Laboratory for Industrial Water and Ecotechnology
  • 15:30 uur  Power to Gas: case studie voor de landbouw - Laurens Vandelannoote, Boerenbond

Hier kunt u zich kosteloos aanmelden.

location: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda

Meer agenda-items