20 november 2014

KVGN Symposium

Tijdens het symposium zullen de volgende sprekers aanwezig zijn:

  • Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland
  • Guido Biessen, loco secretaris-generaal/directeur Algemene Economische Politiek van het Ministerie van EL & I
  • Pier Nabuurs, Topsector Energie. 

Voorts zullen tijdens dit symposium de Nederlandse Gas Industrie Prijzen 2014 worden uitgereikt. Tenslotte zal in een korte presentatie de AardGasgame worden toegelicht. U kunt hier het programma alsmede het aanmeldingsformulier voor niet-KVGN leden raadplegen. KVGN Leden hebben het aanmeldingsformulier rechtstreeks toegezonden gekregen. Op het aanmeldingsformulier staat informatie over de kosten. U dient een aanmeldingsformulier uiterlijk 17 november te hebben ingeleverd.

location: De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag

Meer agenda-items