01 mei 2014

KVGN Symposium "LNG van Internationaal naar Nationaal"

Tijdens dit symposium zal een zestal sprekers het onderwerp, LNG van Internationaal naar Nationaal, belichten. Het zijn Marjan van Loon, Vice-President Development LNG & Integrated Gas, Shell; Jan van den Heuvel, CEO DCMR milieudienst Rijnmond; Ruud Bos, CEO GDFSuez Nederland; Jan Valkier, CEO Anthony Veder Group; Ger van Tongeren, Voorzitter Nationaal LNG Platform en Peter Sierat, CEO Transport en Logistiek Nederland. De bijeenkomst wordt op uitnodiging van DCMR milieudienst Rijnmond in het hoofdkantoor gehouden. Naar het oordeel van het KVGN Bestuur staan de sprekers borg voor een zeer interessant symposium met goede discussies. U kunt via de site van de KVGN het programma,  aanmeldingsformulier voor niet-KVGN-leden en de routebeschrijving downloaden. 

 

location: Hoofdkantoor DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam

Meer agenda-items